Formulár k preprave osôb z a na vybrané letiská v schengenských krajinách susediacich so Slovenskou republikou

Poučenie: Správne vyplnený formulár slúži na preukázanie potreby krátkodobého zdržiavania sa v schengenských krajinách susediacich so Slovenskou republikou v období po 18.12.2020 z dôvodu prepravy osôb z a na letiská v týchro krajinách. Na základe správne vyplneného formuláru sa budú na vodičov vzťahovať príslušné výnimky týkajúce sa potreby preukázania sa negatívnym testom pri návrate do SR. Vyplnený formulár nezakladá právny či iný nárok na vstup na územie susedného štátu a rozhodnutie v prípade kontroly na hraniciach prijímajú príslušné policajné orgány susedných štátov. Dôrazne upozorňujeme všetkých cestujúcich na potrebu včasného oboznámenia sa s režimom voľného pohybu v krajinách tranzitu ako aj v SR vzhľadom na prípadné vyhlásenia rôznych obmedzení (tzv. lockdown). Podmienky vstupu do týchto krajín možno nájsť tu: https://www.mzv.sk/​cestovanie/​covid19/​obmedzenia-na-hraniciach

Spoločne s vytlačeným formulárom je potrebné byť pripravený sa preukázať vytlačenou letenkou prepravovanej osoby resp. jej elektronickou kópiou.

V prípade meškania letu, ktorého následkom by mohlo byť prekročenie stanovenej lehoty na zdržiavanie sa na území v schengenských krajinách susediacich so Slovenskou republikou, je potrebné byť pripravený túto skutočnosť vierohodne preukázať.

Položky označené * sú povinné.

Informácie o lete


     

Poznámka: Na základe času príletu/odletu bude automaticky vygenerované časové obdobie na vykonanie tranzitu na území cudzieho štátu (od prechodu hraníc). Návrat na územie Slovenskej republiky musí byť uskutočnený počas tohto obdobia.